Now showing items 1-1 of 1

    • Renewable fatty acid ester production in Clostridium 

      Feng, Jun; Zhang, Jie; Ma, Yuechao; Feng, Yiming; Wang, Shangjun; Guo, Na; Wang, Haijiao; Wang, Pixiang; Jiménez-Bonilla, Pablo; Gu, Yanyan; Zhou, Junping; Tian Zhang, Zhong; Cao, Mingfend; Jiang, Di; Wang, Shuning; Wei Liu, Xian; Shao, Zengyi; Borovok, Ilya; Huang, Haibo; Wang, Yi (Nature Communications, 2021-07-16)
      Bioproduction of renewable chemicals is considered as an urgent solution for fossil energy crisis. However, despite tremendous efforts, it is still challenging to generate microbial strains that can produce target biochemical ...